Δρ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΑΛΙΚΑ
MSc, PhD

Βιολόγος – Μεταδιδακτορική ερευνήτρια

  • Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
  • Διδακτική δραστηριότητα, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (IHU)
  • 2011 Σχολή Βιολογίας, ΑΠΘ
  • 2013 Μεταπτυχιακό στην Εφαρμοσμένη Γενετική και Βιοτεχνολογία, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ
  • 2018 Διδακτορικό στην Ανθρώπινη Γενετική – Ανοσογενετική, Ιατρική Σχολή, ΑΠΘ
  • 2019 Μεταδιδακτορική ερευνήτρια Ιατρικής Σχολής, ΑΠΘ
  • 28 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.
  • περισσότερες από 50 ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια.
Menu