Δρ. ΜΑΡΙΑ ΛΑΒΔΑΝΙΤΗ
MSc, PhD

Καθηγήτρια Ογκολογικής Νοσηλευτικής

  • Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (IHU)
  • Εκπαιδευτική Δραστηριότητα, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (IHU)
  • 1995 Τμήμα Νοσηλευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)
  • 1998 Μεταπτυχιακό στην Κλινική Νοσηλευτική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)
  • 2003 Διδακτορικό στην Ογκολογική Νοσηλευτική, Τμήμα Νοσηλευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)
  • 31 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.
  • περισσότερες από 50 ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια.
Menu