Improving cancer

Δελτίο Τύπου για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INCISIVE

Η αύξηση στη ποσότητα και στη διαθεσιμότητα των δεδομένων υγείας, ιδίως στην ιατρική απεικόνιση σε περιπτώσεις καρκίνου, σε συνδυασμό με την εμφάνιση νέων τεχνολογικών εργαλείων που βασίζονται στη Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και τη Μηχανική Μάθηση (ML) προσφέρουν πρωτοφανείς ευκαιρίες για τη βελτίωση της ακρίβειας ανίχνευσης του καρκίνου, την πρόβλεψη και την παρακολούθηση αυτού, επιτρέποντας τρόπον τινά αποφάσεις κλινικής περίθαλψης που είναι καλύτερα ενημερωμένες.

Το INCISIVE είναι ένα πρόγραμμα 42 μηνών που στοχεύει στη διερεύνηση των δυνατοτήτων που παρέχουν τα νέα εργαλεία της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) για την ενίσχυση των υφιστάμενων συστημάτων απεικόνισης για περιπτώσεις καρκίνου. Το INCISIVE αντιμετωπίζει τις προκλήσεις που σχετίζονται με την ανίχνευση μοτίβων σε μεγάλο όγκο απεικονιστικών δεδομένων καρκίνου, αναβαθμίζοντας με τον τρόπο αυτό την ερμηνεία των σύνθετων δεδομένων απεικόνισης και υποστηρίζοντας την πιο αποτελεσματική λήψη αποφάσεων για τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης. Επιπλέον, αντιμετωπίζει προκλήσεις που σχετίζονται με την επισήμανση και τον σχολιασμό δεδομένων, καθώς και τη διάθεση και την κοινή χρήση δεδομένων απεικόνισης, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εκπαίδευση και στην επικύρωση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης (AI) για βελτιωμένες μεθόδους απεικόνισης.

Το INCISIVE είναι ένα πρόγραμμα 42 μηνών που στοχεύει στη διερεύνηση των δυνατοτήτων που παρέχουν τα νέα εργαλεία της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) για την ενίσχυση των υφιστάμενων συστημάτων απεικόνισης για περιπτώσεις καρκίνου.

Το έργο στοχεύει σε δύο κύρια αποτελέσματα:

  • Α) μια εργαλειοθήκη βασισμένη στη τεχνητή νοημοσύνη, η οποία αποτελείται από νέα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, σε συνδυασμό με ένα σύνολο προγνωστικών, περιγραφικών και προληπτικών στατιστικών αναλύσεων που επιτρέπουν την διερεύνηση των διαθέσιμων πηγών δεδομένων με ποικίλους τρόπους∙ Η εν λόγω εργαλειοθήκη περιλαμβάνει ένα αυτόματο σύστημα σχολιασμού βασισμένο στη Μηχανική Μάθηση (ML) με σκοπό την παραγωγή δεδομένων για την εκπαίδευση αλγορίθμων στην έρευνα στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης.
  • Β) ένα διαλειτουργικό πανευρωπαϊκό ομοσπονδιακό αρχείο εικόνων υγείας που επιτρέπει τη δωρεά και τη κοινή χρήση δεδομένων, σύμφωνα με τις νομικές, δεοντολογικές, ιδιωτικές και ασφαλιστικές απαιτήσεις για την εκπαίδευση και με πειραματισμούς που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Το αρχείο εικόνων υγείας θα λειτουργήσει ως βάση υπηρεσιών με υπολογιστική υποδομή υψηλών επιδόσεων, επιτρέποντας και επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο μία χαμηλού κόστους απόδοση της επεξεργασίας με υπολογιστική ένταση χωρίς να υπάρχει ανάγκη να συντήρησης ακριβού εξοπλισμού.

Οι λύσεις που θα προταθούν στα πλαίσια του έργου θα δοκιμαστούν σε τέσσερις τύπους καρκίνου: στον καρκίνο του πνεύμονα, του παχέος εντέρου, του μαστού και του προστάτη. Οι πιλοτικές δράσεις θα πραγματοποιηθούν σε 8 περιοχές στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Κύπρο και τη Σερβία. Επί της ουσίας, το INCISIVE φιλοδοξεί να οδηγήσει στη λήψη των πλέον τεκμηριωμένων αποφάσεων μέσα από τη βελτίωση της ευαισθησίας και της ακρίβειας – εξειδίκευσης των μεθόδων απεικόνισης του καρκίνου, ακόμη και με μεθόδους χαμηλότερου κόστους, αυξάνοντας έτσι την αξιοπιστία τους στη διάγνωση, την πρόβλεψη και την υποτροπή του καρκίνου.

Το INCISIVE έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ‘Horizon 2020΄. H Κοινοπραξία INCISIVE συντονίζεται από την Maggioli SpA και υλοποιείται από 26 οργανισμούς σε 9 διαφορετικές χώρες: Ιταλία, Ισπανία, Φινλανδία, Ελλάδα, Κύπρο, Σερβία, Βέλγιο, Ηνωμένο Βασίλειο, Λουξεμβούργο.

Η Κοινοπραξία συγκεντρώνει τεχνογνωσία και εμπειρογνωμοσύνη στην τεχνητή νοημοσύνη, στην επεξεργασία της ιατρικής απεικόνισης, την ανάλυση δεδομένων, την ασφάλεια (INSTITUTE OF COMMUNICATION & COMPUTER SYSTEMS, CENTER FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY HELLAS, ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI, FUNDACIO TSCALUT, SQUAREDEV, UNIVERSITY OF HELSINKI, UNIVERSITY OF NOVI SAD, CENTRO REGIONALE ICT SCRL, VISARIS D.O.O, MEDTRONIC IBERICA SA), ένα συγκρότημα συστημάτων Τ.Π.Ε (MAGGIOLI SpA, TELESTO IOT SOLUTIONS LTD, EUROPEAN DYNAMICS LUXEMBOURG SA, INNOSYSTEMS LTD, μία υπολογιστική υποδομή υψηλών επιδόσεων (BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER), κλινική έρευνα και πρακτική για τον καρκίνο (FUNDACIO CLINIC PER A LA RECERCA BIOMEDICA, LINAC-PET SCAN OPCO LTD, UNIVERSITY OF ROME TOR VERGATA, UNIVERSITY OF NAPLES FEDERICO II, HELLENIC CANCER SOCIETY, CYPRUS ASSOCIATION OF CANCER PATIENTS AND FRIENDS, UNIVERSITY OF ATHENS, KINGSTON UNIVERSITY, CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY), νομικά και ηθικά ζητήματα (TIME.LEX), καθώς και καινοτομία και επιχειρηματικό σχεδιασμό (WHITE RESEARCH).

Ενημερωθείτε για την εξέλιξη του έργου:

→ ιστοσελίδα: http://www.incisive-project.eu

→ Twitter: @IncisiveEU

→ LinkedIn: https://www.linkedin.com/groups/9022935/

Menu